ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Σας πληροφορούμε ότι η νέα τιμή για το διδακτικό πακέτο όλων των μαθημάτων της Γ Λυκείου είναι 250 ευρώ για όλες τις κατευθύνσεις.